Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości

lista wierzytelnościSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych informuje o sporządzeniu i przedłożeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości (Sygn. akt VI GUp 8/12).

W toku postępowania upadłościowego syndyk złożył i wykonał oddzielne plany podziału:

a). sumy uzyskanej ze zbycia pojazdu wolnobieżnego koparko – ładowarki JCB 3CX SUPER SITEMASTER nr podwozia JCB3CXSMA81334222 rok produkcji 2008, na którym ustanowiono zastaw rejestrowy;

b). sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości objętej księgą wieczystą SW1W/00083636/1, będącej gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste wraz z budynkiem i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość.

Ostatecznie, syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości określając, iż dotyczy on wierzytelności I kategorii, realizowanych w wysokości 46,19 %.

Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w sekretariacie Sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 103, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ukończeniu opisu i oszacowania majątku upadłego

almabud3Syndyk masy upadłości Spółki z o.o. ALMABUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 1, 58-200 Dzierżoniów informuje, iż w dniu 16 grudnia 2014 r. ukazało się obwieszczenie o ukończeniu opisu i oszacowania majątku upadłego (Sygn akt VI GUp 4/14). Obwieszczenie ukazało się w Gazecie Wyborczej – Dodatku Dolnośląskim na stronie 15.

GW – obwieszczenie opis i oszacowanie majątku

Print Friendly

Opis i oszacowanie majątku upadłego

almabudSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. ALMABUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 1, 58-200 Dzierżoniów informuje iż został ukończony opis i oszacowanie majątku w postaci nieruchomości położonej we Włókach, gmina Dzierżoniów, objętej księgą wieczystą KW nr SW1D/46445/7, upadłego ALMABUD Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, sygn. akt VI GUp 4/14.

W dniu 05 grudnia 2014 r. został przedłożony na ręce Sędziego – Komisarza.

W terminie publikacji obwieszczenia w poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Sporządzenie II uzupełniających list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużników

pressSyndyk masy upadłości Czesława i Haliny Botwiny, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych. (Sygn akt VI GUp 5/12) informuje o sporządzeniu kolejnych (II) uzupełniających list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Uprawomocnienie się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego

finishSyndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Artykułów Spożywczych, Warzyw i Owoców Świdnica Konzerven Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Granicy 13, 58-150 Strzegom informuje, iż w dniu 07 listopada 2014 r. uprawomocniło się postanowienie w przedmiocie stwierdzenia ukończenia postępowania upadłościowego (Sygn akt VI GUp 14/09).

Postanowienie o ukończeniu postępowania ze stwierdzeniem prawomocności

Print Friendly

Realizacja oddzielnych planów podziału

groszeSyndyk masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Batorego 17a (Sygn. akt VI GUp 5/12) informuje, w dniu 11 grudnia 2014 r. zrealizował 23 oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze zbycia praw i rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenie.

Łączna suma zaspokojenia wierzycieli wyniosła 3.254.526,57 zł.

Print Friendly

Zatwierdzenie 23 oddzielnych planów podziału

krsSyndyk masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Batorego 17a (Sygn. akt VI GUp 5/12) informuje, iż Postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 08 grudnia 2014 r. Sąd zatwierdził 23 oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości objętych księgami wieczystymi nr SW1W/00022310/5, SW1W/00051334/1, SW1K/00016222/6, SW1K/00016223/3, SW1K/00051583/1, SW1K/00024300/6, SW1K/00079562/0, SW1K/00016224/0, SW1K/00090472/5, SW1K/00084247/4, SW1K/00066334/9, SW1W/00019077/5, wchodzących w skład majątku Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej.

W toku postępowania złożony został jeden zarzut przez wierzyciela, jednak ze względu na jego całkowitą bezprzedmiotowość został on wycofany.

Print Friendly

Oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenie

pressSyndyk masy upadłości Katarzyny Surygały, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL-MEBLE, ul. XXV-lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa (Sygn akt VI GUp 20/13) informuje, iż w dniu 03 grudnia 2014 r. w Kancelarii Notarialnej została zawarta umowa sprzedaży udziałów w wysokości 4/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę wieczystą KW SW1D/00027973/8. Cena uzyskana z likwidacji udziałów w prawie własności wyniosła 21.000,00 zł.

W związku z powyższym, Syndyk przystępuje do sporządzenia oddzielnych planów podziału:

a). sumy uzyskanej ze zbycia pojazdu Ford 2AW Ranger, rok prod. 2008, numer rejestracyjny DDZ77VR, 2.5 TDCI, moc 143 KM. (cena netto 12.195,12 zł), na którym ustanowiono przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz zastaw skarbowy,

b). sumy uzyskanej ze zbycia udziałów w prawie własności lokalu mieszkalnego, KW SW1D/00027973/8 (cena netto 21.000,00 zł).

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności

notebookSyndyk masy upadłości Czesława Botwiny oraz Haliny Botwiny, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności (Sygn akt VI GUp 5/12):

1). obwieszczenie o sporządzeniu uzupełniających list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Haliny Botwiny, Czesława Botwiny, które ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu  03 grudnia 2014 r. (nr 234/2014, poz. 16155),

2). obwieszczenie o sporządzeniu uzupełniających list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Haliny Botwiny, Czesława Botwiny, które ukazało się w Gazecie Wyborczej, Dodatek Dolnośląski w dniu 04 listopada 2014 r., str. 9).

GW – obwieszczenie o ULW
MSiG 2014_234 – I uzupełniająca lista wierzytelności

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

infoSyndyk masy upadłości Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 informuje o publikacji obwieszczenia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Sygn. akt VI GUp 23/13.

Obwieszczenie ukazało się w poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym (Gazeta Wyborcza, dodatek Dolnośląski z dnia 28 października 2014 r.) oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 listopada 2014 r., nr 225/2014, poz. 15540).

MSiG 225/2014 – zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
2014_W_092 – BIMICOR – publikacja obwieszczenia w gazecie

Print Friendly