Zatwierdzenie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Violetty Juckiewicz

book-1558780Syndyk masy upadłości Violetty Juckiewicz w upadłości, ul. Krzywoustego 23A/1, 58-300 Wałbrzych (Sygn. Akt VI GUp 8/17 (of)) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Zatwierdzenie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marcina Piszczka

a-cross-the-word-1309225Syndyk masy upadłości Marcina Piszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Piszczek Kamyk – Przedsiębiorstwo Ogólno – Budowlane w upadłości, Jaszkowa Dolna 56, 57-312 Jaszkowa Dolna (Sygn. Akt VI GUp 54/16) informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd zatwierdził listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym dłużnika.

Print Friendly

Ogłoszenie upadłości Sławomira Ciszewicza

typewriter-1466262Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 31 sierpnia 2017 r. Sygn. akt VI GU 94/17, w sprawie z wniosku Sławomira Rafała Ciszewicza

Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Sławomira Rafała Ciszewicza, zamieszkałego w Wałbrzychu, ulica Głuszycka 35/9, PESEL 83010404433,

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,

IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego,

V. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz – Rybak,

Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 71/17.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Postanowienie SR w Wałbrzychu o ogłoszeniu upadłości Sławomira Ciszewicza z dnia 31.08.2017 r.

Print Friendly

Upadłość jako narzędzie rewitalizacji terenów gminnych

Ołdrzychowice,_Fabryczna_1,_11Syndyk masy upadłości Lniarskiego Kompleksu Włókienniczego „LECH-2” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Al. Armii Krajowej 54, 50-451 Wrocław oraz „SANATEX” Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości, ul. Małachowskiego 12/16, 50-084 Wrocław informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Maria Demska – Gnat w Wałbrzychu zostały zawarte akty notarialne na sprzedaż majątku upadłej spółki z o. o. „LECH-2” (Sygn akt VI GUp 40/15) oraz „SANATEX” ) Sygn akt VI GUp 55/16). Stroną nabywającą była Gmina Kłodzko, reprezentowana przez Wójta Pana Stanisława Longawę.

Nieruchomości te położone są w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Stanowią ruiny poprzemysłowe, zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców. Majątek ten był przez wiele lat niezbywalny, ze względu na zabezpieczenia hipoteczne, przekraczające wartość rynkową nieruchomości.

Dzięki determinacji władz gminnych Gminy Kłodzko, przy współpracy Kancelarii Syndyków, Nadzorców Sądowych, Zarządców dr Michał Błaszczyszyn, Jakub Kamiński udało się doprowadzić do sprzedaży majątku. Otwiera to drogę do rewitalizacji terenu oraz przywrócenia ładu przestrzennego na terenie Ołdrzychowic Kłodzkich.

W przypadku jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt na adres mailowy, wskazany w dziale „Kontakt” serwisu syndycy.eu.

Print Friendly

Syndyk wydzierżawi lokale usługowo – biurowe w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 17

IMG_4494Syndyk masy upadłości DASE SA w upadłości, ul. Armii Krajowej 17, 58-100 Świdnica wydzierżawi lokale usługowe zlokalizowane w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 17, w tym:

1). Lokal usługowy „B5” o powierzchni 96,35 m2, w którego skład wchodzi 5 w pełni umeblowanych pomieszczeń biurowych połączonych korytarzem oraz sala konferencyjna. Każde z pomieszczeń jest nasłonecznione z zewnątrz oknem o dużej powierzchni. Okna są dodatkowo zabezpieczone roletami antywłamaniowymi sterowanymi elektrycznie.

2). Lokal usługowy „B6” o powierzchni 75,18 m2, w którego skład wchodzą 4 w pomieszczenia biurowe połączone korytarzem. Każde z pomieszczeń jest nasłonecznione z zewnątrz oknem o dużej powierzchni. Okna są dodatkowo zabezpieczone roletami antywłamaniowymi sterowanymi elektrycznie.

– do lokali przynależy wyodrębniona kuchnia oraz toaleta.

Więcej informacji udziela Syndyk masy upadłosci Michał Błaszczyszyn oraz pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński.

Dane kontaktowe:
Tel. 662 373 882 (Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn)
Tel. 693 034 043 (pełnomocnik Syndyka masy upadłości Jakub Kamiński)
Email: kancelaria@syndycy.eu

 

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości DASE S.A.

dase3Syndyk masy upadłości DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy (Sygn akt VI GUp 65/17) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2017 r. został sporządzony spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz plan likwidacyjny.

W ramach spisu z natury syndyk zabezpieczył majątek o szacunkowej wartości 639.912,93 zł, w tym nieruchomości o szacunkowej wartości 580.000,00 zł

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy

dase 1

Syndyk masy upadłości DASE S.A. w upadłości, ul. Armii Krajowej 17, 58-100 Świdnica (sygn. akt VI GUp 65/17) informuje, iż obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 165/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (poz. 32583).

MSiG 2017_165 – ogłoszenie upadłości

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Idryjan

book-1421245Syndyk masy upadłości Elżbiety Idryjan w upadłości, zam. ul. Piastowska 60, 58-330 Jedlina – Zdrój informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GUp 1/17 (of).

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 154/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r., poz. nr 30821.

monitor_2017_154 – publikacja o LW

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marcina Piszczka

book-1558780Syndyk masy upadłości Marcina Piszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Piszczek Kamyk – Przedsiębiorstwo Ogólno – Budowlane w upadłości, Jaszkowa Dolna 56, 57-312 Jaszkowa Dolna informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GUp 54/16.

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności ukazało się odpowiednio w:

1). Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 150/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 r. (poz. nr 30005);

2). Gazecie Wyborczej Dodatek Dolnośląski z dnia 25 lipca 2017 r., s. 7.

monitor_2017_150 – lista wierzytelności

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Violetty Juckiewicz

law-education-series-5-1467434Syndyk masy upadłości Violetty Juckiewicz w upadłości, ul. Krzywoustego 23A/1, 58-300 Wałbrzych informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sygn. akt VI GUp 8/17 (of).

Obwieszczenie o sporządzeniu listy wierzytelności ukazało się odpowiednio w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 149/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. (poz. nr 29759).

monitor_2017_149 – lista wierzytelności

Print Friendly