Ukończenie opisu i oszacowania wartości części masy upadłości

nieruchomość 2 - ddSyndyk masy upadłości Czesława i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych (Sygn akt VI GUp 5/12) informuje o ukończeniu opisu i oszacowania wartości części masy upadłości w postaci domu mieszkalnego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Batorego 17A.

Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym działka nr 200/5 AM-3 wraz z działką niezabudowaną nr 200/6 (KW SW1W/00018773/7) została oszacowana w wysokości 473.000,00 zł, natomiast wartość wyposażenia podlegającego sprzedaży została określona w wysokości 9.233,00 zł.

O terminie publikacji ogłoszenia o ukończeniu opisu i oszacowania wartości nieruchomości Syndyk zawiadomi wpisem odrębnym.

Opis i oszacowanie wartości

Print Friendly

Oddzielne plany podziału sum pozyskanych z likwidacji praw i rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenia rzeczowe

car 2 - ddSyndyk masy upadłości Spółki Jawnej MIRJAN M.J. Olendzcy w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wojska Polskiego 14, 58-160 Świebodzice (Sygn. akt VI GUp 14/10), informuje o ukończeniu sporządzania oddzielnych planów podziału:

a). sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości objętej księgą wieczystą SW1S/00030134/3, będącej nieruchomością zabudowaną (suma do podziału: 20.805,11 zł);

b). sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości objętej księgą wieczystą SW1S/00025960/4, będącej nieruchomością zabudowaną (suma do podziału: 520.614,75 zł).

Syndyk przypomina o brzmieniu art. 339 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) który stanowi, iż o sporządzeniu oddzielnych planów podziału zawiadamia się upadłego oraz te osoby, których prawa podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji. Środki zaskarżenia może wnosić upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji.

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz ustalenie planu likwidacyjnego

hot news 1 - ddSyndyk masy upadłości Jolanty Dziekan, Jacka Dziekana – wspólników  „P.H. „DOMINO” Spółka Jawna Dziekan, Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 (Sygn akt VI GUp 13/14) Kłodzko informuje, iż pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza:

1). Spis inwentarza,

2). Oszacowanie wartości masy upadłości,

3). Plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej,

W związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych art. 306 i 307 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) syndyk przystąpił do likwidacji masy upadłości zgodnie z brzmieniem art. 308 p.u.i.n.

Print Friendly

Spis inwentarza, oszacowanie wartości masy upadłości oraz ustalenie planu likwidacyjnego

domino 5 - ddSyndyk masy upadłości P.H. „DOMINO” Spółka Jawna Dziekan, Finokiet w upadłości likwidacyjnej, ul. Łukasińskiego 28, 57-300 Kłodzko (sygn. akt VI GUp 12/14) informuje, iż pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza:

1). Spis inwentarza,

2). Oszacowanie wartości masy upadłości,

3). Plan likwidacyjny, zawierający proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej,

W związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych art. 306 i 307 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) syndyk przystąpił do likwidacji masy upadłości zgodnie z brzmieniem art. 308 p.u.i.n.

Print Friendly

Przedłożenie 23 oddzielnych planów podziału

pracownikSyndyk masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Batorego 17a (Sygn akt VI GUp 5/12) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. złożył na ręce Sędziego – Komisarza 23 oddzielne plany podziału sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości objętych księgami wieczystymi nr SW1W/00022310/5, SW1W/00051334/1, SW1K/00016222/6, SW1K/00016223/3, SW1K/00051583/1, SW1K/00024300/6, SW1K/00079562/0, SW1K/00016224/0, SW1K/00090472/5, SW1K/00084247/4, SW1K/00066334/9, SW1W/00019077/5, wchodzących w skład majątku Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej.

Syndyk przypomina o brzmieniu art. 339 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.2003.60.535 ze zmianami) który stanowi, iż o sporządzeniu oddzielnych planów podziału zawiadamia się upadłego oraz te osoby, których prawa podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji. Środki zaskarżenia może wnosić upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji.

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Surygały

cośtamSyndyk masy upadłości Katarzyny Surygały, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL-MEBLE, ul. XXV-lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa (Sygn. akt VI GUp 20/13) informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 146/2013 (4525) w dniu 30 lipca 2014 r. pod pozycją 10317 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 12 sierpnia 2014 r., s.11.

GW Katarzyna Surygała ULW
MSiG 2014_146 Katarzyna Surygała ULW

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kawbud Sp. z o.o.

krsSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych (Sygn. akt VI GUp 8/12) informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 146/2013 (4525) w dniu 30 lipca 2014 r. pod pozycją 10319 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 12 sierpnia 2014 r., s.10.

GW Kawbud ULW
MSiG 2014_146 Kawbud ULW

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Lesława Bartoszka

rw(2)Nadzorca Sądowy Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 (Sygn. akt VI GUp 23/13 informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 141/2013 (4520) w dniu 23 lipca 2014 r. pod pozycją 9950 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 29 lipca 2014 r., s. 10.

MSiG 2014_141 – obwieszczenie o ULW
GW – obwieszczenie o ULW

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jarosława Kawki

domino 1 - ddSyndyk masy upadłości Jarosława Kawki, zam. Wałbrzych, ul. Orłowicza 114, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kawka Piekarstwo z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 102 (Sygn. akt VI GUp 6/13 informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 138/2013 (4517) w dniu 18 lipca 2014 r. pod pozycją 9729 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 29 lipca 2014 r., s. 11.

GW – obwieszczenie o ULW
MSiG 2014_138 – obwieszczenie o ULW

Print Friendly

Uchylenie układu, otwarcie zakończonego postępowania upadłościowego i zmiana sposobu jego prowadzenia

wspólnik 1 - ddPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 08 lipca 2014 r. w przedmiocie uchylenia układu Sąd postanowił:

I. uchylić układ zawarty w dniu 20 listopada 2012 r. pomiędzy dłużnikami Jolantą Dziekan i Jackiem Dziekanem wspólników PH DOMINO Spółka Jawna Dziekan Finokiet w Kłodzku a wierzycielami zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt VI GUp 7/11,

II. otworzyć zakończone postępowanie upadłościowe i zmienić sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłych,

III. ustanowić Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego,

IV. syndykiem wyznaczyć Michała Błaszczyszyna.

Upadłość toczyć się będzie pod sygnaturą VI GUp 13/14.

Postanowienie o uchyleniu układu Jolanty Dziekan, Jacka Dziekana z dnia 08 lipca 2014 r.

Print Friendly