Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Surygały

cośtamSyndyk masy upadłości Katarzyny Surygały, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Surygała SURYGAL-MEBLE, ul. XXV-lecia PRL 32a/27, 58-260 Bielawa (Sygn. akt VI GUp 20/13) informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 146/2013 (4525) w dniu 30 lipca 2014 r. pod pozycją 10317 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 12 sierpnia 2014 r., s.11.

GW Katarzyna Surygała ULW
MSiG 2014_146 Katarzyna Surygała ULW

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kawbud Sp. z o.o.

krsSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. KAWBUD w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 58A, 58-306 Wałbrzych (Sygn. akt VI GUp 8/12) informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 146/2013 (4525) w dniu 30 lipca 2014 r. pod pozycją 10319 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 12 sierpnia 2014 r., s.10.

GW Kawbud ULW
MSiG 2014_146 Kawbud ULW

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Lesława Bartoszka

rw(2)Nadzorca Sądowy Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 (Sygn. akt VI GUp 23/13 informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 141/2013 (4520) w dniu 23 lipca 2014 r. pod pozycją 9950 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 29 lipca 2014 r., s. 10.

MSiG 2014_141 – obwieszczenie o ULW
GW – obwieszczenie o ULW

Print Friendly

Publikacja obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jarosława Kawki

domino 1 - ddSyndyk masy upadłości Jarosława Kawki, zam. Wałbrzych, ul. Orłowicza 114, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kawka Piekarstwo z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 102 (Sygn. akt VI GUp 6/13 informuje o publikacji obwieszczenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Obwieszczenie ukazało się w MSiG nr 138/2013 (4517) w dniu 18 lipca 2014 r. pod pozycją 9729 oraz w Gazecie Wyborczej (dodatek dolnośląski) z dnia 29 lipca 2014 r., s. 11.

GW – obwieszczenie o ULW
MSiG 2014_138 – obwieszczenie o ULW

Print Friendly

Uchylenie układu, otwarcie zakończonego postępowania upadłościowego i zmiana sposobu jego prowadzenia

wspólnik 1 - ddPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 08 lipca 2014 r. w przedmiocie uchylenia układu Sąd postanowił:

I. uchylić układ zawarty w dniu 20 listopada 2012 r. pomiędzy dłużnikami Jolantą Dziekan i Jackiem Dziekanem wspólników PH DOMINO Spółka Jawna Dziekan Finokiet w Kłodzku a wierzycielami zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt VI GUp 7/11,

II. otworzyć zakończone postępowanie upadłościowe i zmienić sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłych,

III. ustanowić Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego,

IV. syndykiem wyznaczyć Michała Błaszczyszyna.

Upadłość toczyć się będzie pod sygnaturą VI GUp 13/14.

Postanowienie o uchyleniu układu Jolanty Dziekan, Jacka Dziekana z dnia 08 lipca 2014 r.

Print Friendly

Uchylenie układu, otwarcie zakończonego postępowania upadłościowego i zmiana sposobu jego prowadzenia

domino 2 - ddPostanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 08 lipca 2014 r. w przedmiocie uchylenia układu Sąd postanowił:

I. uchylić układ zawarty w dniu 20 listopada 2012 r. pomiędzy dłużnikiem PH DOMINO Spółka Jawna Dziekan Finokiet w Kłodzku a wierzycielami, zatwierdzony Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt VI GUp 5/11.

II. otworzyć zakończone postępowanie upadłościowe i zmienić sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego,

III. ustanowić Sędziego – Komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego,

IV. syndykiem wyznaczyć Michała Błaszczyszyna.

Upadłość toczyć się będzie pod sygnaturą VI GUp 12/14.

Postanowienie o uchyleniu układu SPÓŁKI JAWNEJ z dnia 08 lipca 2014 r.

Print Friendly

Zatwierdzenie ostatecznego planu podziału Jarosława Kawki w upadłości likwidacyjnej

krsSyndyk masy upadłości Jarosława Kawki, zam. Wałbrzych, ul. Orłowicza 114, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kawka Piekarstwo z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Moniuszki 102, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 02 lipca 2014 r. (Sygn. akt VI GUp 6/13) Sąd zatwierdził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

Print Friendly

Zatwierdzenie ostatecznego planu podziału PP-H Świdnica Konzerven sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

len2Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Artykułów Spożywczych, Warzyw i Owoców Świdnica Konzerven Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Granicy 13, 58-150 Strzegom informuje, iż Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 02 lipca 2014 r. (Sygn. akt VI GUp 14/09) Sąd zatwierdził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

Print Friendly

Sporządzenie uzupełniającej listy wierzytelności

info 1 - ddNadzorca sądowy Lesława Bartoszka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „Bart-Bud” z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Antka Kochanka 26 (Sygn akt VI GUp 23/13) informuje o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Uzupełniająca lista wierzytelności obejmuje łączną kwotę wierzytelności w wysokości 69.394,68 zł.

O terminie publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz poczytnym dzienniku o zasięgu lokalnym Nadzorca sądowy zawiadomi wpisem odrębnym.

Print Friendly

Syndyk sprzeda Renault Megane kombi oraz Peugeot Partner

car 1 - ddSyndyk masy upadłości Spółki z o.o. ALMABUD w upadłości likwidacyjnej, ul. Kilińskiego 1, 58-200 Dzierżoniów na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 27 czerwca 2014 r. (Sygn akt VI GUp 4/14) sprzeda z wolnej ręki:

1). samochód osobowy RENAULT Megane kombi, rok prod. 2000, nr rej. DDZ89VH; 1870 cm3 diesel;

– za cenę brutto nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Sprzedaż jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług;

2). samochód ciężarowy PEUGEOT Partner, rok prod. 1997, nr. rej. DDZ56RS; 1360 cm3;

– za cenę brutto nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). W cenę wliczony podatek od towarów i usług 23 %.

na następujących warunkach:

1). Sprzedaż nastąpi w drodze pisemnych ofert, złożonych e-mailem na adres: kancelaria@syndycy.eu, na rzecz oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, jednak nie niższą od ceny minimalnej.

2). Cena nabycia winna zostać uiszczona w całości w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

3). W razie braku zapłaty ceny sprzedaży w całości zgodnie z punktem 2, wybór oferty przestaje wiązać.

4). Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży ponosi kupujący.

5). Wyłącza się rękojmię za wady przedmiotu sprzedaży.

6). Termin składania ofert pisemnych – na adres kancelaria@syndycy.eu, – zawierających:
a). imię, nazwisko (nawę oferenta), adres zameldowania (siedziba firmy), NIP oferenta,
b). proponowaną cenę nabycia, nie niższą niż cena minimalna

08 lipca 2014 r., godz. 14:00.

7). Zawarcie umowy oraz wydanie przedmiotu postępowania na sprzedaż:

09 lipca 2014 r., godz. 09:00. Miejsce postoju pojazdów, zawarcia umowy i wydania przedmiotu postępowania: Zakład Mechaniki Pojazdowej Ossowski, ul. Komandorska 7-11, 50-021 Wrocław.

8). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia przez Syndyka na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub pełnomocnik Syndyka Jakub Kamiński (532 083 932), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

2014_W_354 – OGŁOSZENIE – sprzedaż pojazdów

27052014649 27052014650 27052014651 27052014652 27052014645 27052014646 27052014647 27052014648

Print Friendly