Informacja o zamiarze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – klub muzyczny „9 Fala” w Wałbrzychu (postępowanie zakończone)

UWAGA! Postępowanie rozstrzygnięte w dniu 01 października 2013 r. 

Ogłoszenie o zamiarze likwidacji poprzez zbycie

Syndyk masy upadłości Czesława Botwiny i Haliny Botwiny, zam. w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A zawiadamia o zamiarze sprzedaży części składników masy upadłości w postaci:

Kultowego Klubu Muzycznego „9 Fala” w Wałbrzychu, położonego przy ul. Niepodległości 72

W klubie tym odbywało się wiele koncertów – porównaj historię klubu dostępną w Internecie:

http://www.lastfm.pl/venue/8887654+Tawerna+9+Fala

http://www.koncertomania.pl/280-koncerty-klub-muzyczny-9-fala-walbrzych-archiwum.html

Sprzedaż stanowić będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa. W skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego wchodzi:

1). Prawo wieczystego użytkowania zabudowanej działki gruntu numer 637/4 oraz działki gruntu numer 636/5 o łącznej powierzchni 2198 m2, położonych w Wałbrzychu przy ulicy niepodległości 72, dla których to działek Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00022310/5, zabudowanych budynkiem produkcyjnym, połączonym z budynkiem socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej około 660 m2 stanowiącym odrębną nieruchomość. Zabudowania te stanowią część przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci działalności handlowo – gastronomiczno – kulturalnej (sklep, kuchnia, część klubowo – estradowa, osobny bar). W pełni wyposażone w środki trwałe i wyposażenie do natychmiastowego podjęcia działalności gospodarczej.

2). Prawo własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego o powierzchni 359 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą numer SW1W/00051334/1, w skład którego wchodzi: hall, 3 pokoje, salon, klatka schodowa, przedpokój, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, łazienka z wc, pokój – sala kominkowa, pokój – sypialnia, pokój – kino domowe, siłowania, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, łazienka, sauna.

3). Prawo własności środków trwałych i wyposażenia.

Środki trwałe i wyposażenie opisane punktem 3 powyżej stanowi kompletne wyposażenie obiektu o charakterze kulturalno – gastronomicznym.

Zastrzeżenia prawne

1). Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

2. Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości tel. 71 3 605 708, mail: kancelaria@syndycy.eu

3). Sprzedaż może zostać dokonana pod warunkiem uzyskania zgody Rady Wierzycieli Czesława Botwiny i Haliny Botwiny w upadłości likwidacyjnej bądź Sędziego – Komisarza, albowiem majątek podlegający sprzedaży wchodzi w skład masy upadłości postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu sygn. akt VI GUp 5/12.

4). Na życzenie osób zainteresowanych Syndyk masy upadłości udostępni wyciąg z operatu szacunkowego dokonanego przez biegłego sądowego ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

5). Cena wskazana w ogłoszeniu jest wartością oszacowania wynikającą z operatu szacunkowego.

Galeria:

9 Fala

9 Fala 9 Fala 9 Fala 9 Fala 9 Fala 9 Fala

Print Friendly

Dodaj komentarz