Halina i Czesław Botwina w upadłości likwidacyjnej, Sygn. akt VI GUp 5/12

kopalniaOznaczenie upadłego:

Czesław i Halina Botwina, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WAMINO II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kopalnia Szarogłazu w Młynowie Czesław Botwina S.C. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Stefana Batorego 17A, 58-300 Wałbrzych.

NIP: 886-002-79-36
REGON:005834595

Korespondencję do Sądu należy kierować na adres:

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wydział VI Gospodarczy
ul. Słowackiego 11
58-300 Wałbrzych
z podaniem sygnatury akt: Sygn. akt VI GUp 5/12

 

Adres do doręczeń:

Na adres kancelarii Syndyka – patrz: Kontakt.

 

Kalendarium postępowania upadłościowego:

1). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużników – 30 lipca 2012 r.
2). Sporządzenie list wierzytelności w postępowaniach upadłościowych – 01 sierpnia 2013 r.
3). Warunkowa umowa sprzedaży Zakładu Górniczego w Młynowie, Klubu Muzycznego „9 Fala” w Wałbrzychu oraz niezabudowanych działek gruntu w Grzmiącej – 13 lutego 2014 r.
4). Umowa przeniesienia praw wynikających z warunkowej umowy sprzedaży – 13 marca 2014 r.
5). Wydanie przedmiotu sprzedaży, o którym mowa w pkt 3 i 4 powyżej – 18 marca 2014 r.
6). Zatwierdzenie list wierzytelności – 26 maja 2014 r.
7). Przedłożenie 23 planów podziału sum uzyskanych ze zbycia praw bądź rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenia rzeczowe – 18 sierpnia 2014 r.
8). Dokonanie zmian na prawomocnych listach wierzytelności Czesława i Haliny Botwiny – 14 października 2014 r.
9). Przedłożenie uzupełniających listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Czesława i Haliny Botwiny – 15 października 2014 r.
10). Zatwierdzenie 23 oddzielnych planów podziału  sum uzyskanych ze zbycia praw bądź rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenia rzeczowe – 08 grudnia 2014 r.
11). Przedłożenie II uzupełniających listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Czesława i Haliny Botwiny – 10 grudnia 2014 r.
12). Realizacja 23 oddzielnych planów podziału – 11 grudnia 2014 r.
13). Zatwierdzenie pierwszych uzupełniających list wierzytelności – 12 stycznia 2015 r.
14). Zatwierdzenie II uzupełniających list wierzytelności – 11 lutego 2015 r.
15). Umowa sprzedaży domu mieszkalnego przy ul. Batorego 17A w Wałbrzychu – 14 sierpnia 2015 r.
16). Wydanie przedmiotu sprzedaży, o którym mowa w pkt 15 powyżej – 14 sierpnia 2015 r.
17). Przedłożenie planów podziału sum uzyskanych ze zbycia praw bądź rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenia rzeczowe (dom mieszkalny przy ul. Batorego 17A w Wałbrzychu) – 20 października 2015 r.
18). Zatwierdzenie planów podziału sum uzyskanych ze zbycia praw bądź rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenia rzeczowe (dom mieszkalny przy ul. Batorego 17A w Wałbrzychu) – 08 stycznia 2016 r.
19). Realizacja planów podziału sum uzyskanych ze zbycia praw bądź rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenia rzeczowe (dom mieszkalny przy ul. Batorego 17A w Wałbrzychu) – 21 – 22 stycznia 2016 r.
20). Sporządzenie ostatecznych planów podziału funduszów masy upadłości – 10 marca 2017 r.
21). Publikacja obwieszczenia w MSIG o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości – 30 marca 2017 r.
22). Publikacja w Gazecie Wyborczej obwieszczenia w MSIG o sporządzeniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Haliny i Czesława Botwiny – 27 marca 2017 r.
23). Zatwierdzenie ostatecznych planów podziału funduszów masy upadłości Haliny i Czesława Botwiny – 27 marca 2017 r.

Na bieżącym etapie prowadzonego postępowania Syndyk sporządza oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia praw i rzeczy, na których ustanowiono zabezpieczenia rzeczowe.

Kliknij po więcej

Print Friendly

Dodaj komentarz